Over Ons

Onze missie

Onze missie is om een nieuw niveau van comfort te creëren voor het leven, door middel van innovatieve en hoogwaardige oplossingen. Alsmede een nieuw niveau van verwarmen te waarborgen, het energieverbruik te verminderen en de negatieve impact op het milieu aan te pakken.

Onze kernwaarden; Innovatie, Kwaliteit en Duurzaamheid.

Passende oplossingen aanbieden

DTE-Europe ontwikkelt, fabriceert en distribueert innovatieve energie-oplossingen op het gebied van verwarming, energieopwekking en energiebesparing. Ons team bestaat uit verschillende specialisten welke al lange tijd bezig zijn binnen de wereld van duurzame technieken. Onze specialiteit is het combineren van, en het optimaliseren van, bestaande technieken. Maar ook het door ontwikkelen van technieken welke een bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de huidige energie transitie. Door ons internationale netwerk zijn wij ook in staat om ontwikkelaars en fabrikanten uit verschillende landen met elkaar te laten samenwerken, om zo tot de meest optimale oplossing te komen. Binnen Nederland helpen wij pioniers om van een idee tot een daadwerkelijk product te komen.

Drijvende kracht innovaties

DTE-Europe is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzame toekomst. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst.

We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame technieken versnellen. Hiermee creëren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.

Zelf zit DTE-Europe ook niet stil, zo is onze ontwikkelingstak continue bezig met nieuwe innovaties, maar ook met het combinere van bestaande technieken. Hierdoor ontstaan betaalbare systemen voor zowel particulier als utiliteit.

DTE-Europe refereert aan de doelen zoals die zijn geformuleerd voor 2050 in het Energieakkoord en door de EU-lidstaten. In 2050 willen we een volledig duurzame energievoorziening en een CO2-reductie van 80 – 95% bereikt hebben ten opzichte van het basisjaar 1990. Dit geeft richting aan de innovaties die we ontwikkelen en stimuleren.