De Zon als energiebron.

Zonnestraling is de grootste bron van energie op Aarde. Er bestaan dan ook veel toepassingen waarbij 'onze' Zon fungeert als energiebron.

De bekendste toepassing is wel de omzetting van zonnestraling in thermische energie. Warmte dus. Bijvoorbeeld door het invallende zonlicht in een woning via vloeren en wanden om te zetten in warmte. We noemen dit passieve zonne-energie. Maar thermische zonne-energie kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld het verwarmen van water. Met een zonnecollector wordt ingevangen zonnestraling omgezet in warmte. Een warmtewisselaar voert de warmte vervolgens af naar een geïsoleerd waterreservoir waar het wordt opgeslagen voor later gebruik.

Een meer recente toepassing van zonne-energie is het omzetten van zonnestraling in elektriciteit. Sommige materialen (zoals silicium) kunnen met een speciale behandeling gevoelig worden gemaakt voor zonlicht. Indien zo'n materiaal wordt blootgesteld aan (zonne)straling ontstaat er een elektrische stroom. Dat noemen we het 'photo voltaïsch effect' (PV). De zo ontstane elektrische stroom kan worden ingezet als energiebron.

De eerste bruikbare zonnecel is uitgevonden in 1954. Een zonnecel is een heel dun plakje photo voltaïsch materiaal met elektrisch geleidende aansluitstrippen. De afmetingen variëren van 10 x 10 cm tot 15 x 15 cm. Meerdere zonnecellen kunnen met elkaar verbonden worden en vormen zo een zonnepaneel. Een zonnepaneel bestaat tegenwoordig meestal uit 72 in serie geschakelde zonnecellen. Meer kan natuurlijk ook.


Duurzame bronnen.

Zonnepanelen leveren u dus elektriciteit afkomstig uit een duurzame bron. De opgewekte elektriciteit kunt u gebruiken voor uw huishoudelijke apparatuur maar ook combinaties met een andere duurzame bronnen zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld eens aan een elektrische warmtepomp.


Hoeveel zonnepanelen u nodig heeft hangt natuurlijk helemaal af van uw energiebehoefte EN uiteraard ook van de opbrengst van uw zonnepanelen.
Maar hoe bepaal je eigenlijk de opbrengst van een zonnepaneel.

Daarover vindt u op internet steeds meer informatie, maar wat is er nu waar?. Behalve algemene informatie over zonnepanelen, vindt u ook prognoses over wat er opgewekt kan worden, Wij willen u er op wijzen dat zonder de juiste informatie over uw woning er ook nooit een goed advies gegeven kan worden.
Er zijn zo veel factoren die mee wegen dat een aanbieder NOOIT Via bijvoorbeeld Google maps een eerlijke betrekening voor u kunt maken.
Ook zoijn er zoveel fabrikanten met allemaal hun eigen specificaties. welke is nu wel goed en welke nu niet?
Laat daarom altijd eerst een onafhankelijk adviseur bij u thuis en mogelijkheden opnemen.
Met minder hoeft u geen genoegen te nemen.