Windenergie

Het opwekken van energie door middel van de wind, Daar zijn wij in Nederlad erg goed in. Kijk maar eens naar de diverse windmolenparken in ons land.

 

Er zijn veel typen windturbines, en uiteraard ook veel verschillende afmetingen. Van kleine, zgn. micro of urban windturbines van enkele meters groot tot de turbines in windmolen parken waarvan de rotortip in de hoogste stand vaak dik boven de 100 meter uitkomt.
Als je het over de afmetingen van een windturbine hebt, dan zijn de ashoogte en de rotordiameter hiervoor het meest bepalend.
De afmeting van een windmolen is belangrijk omdat in het algemeen geldt dat hoe groter de ashoogte en de rotordiameter is, hoe hoger de opbrengst van een windturbine is (uitgedrukt in kWh). Het gezegde “size matters” gaat dus erg op bij windturbines
Kleine windturbines hebben niet alleen het nadeel van een kleiner rotoroppervlak maar ook van een lagere windsnelheid vanwege de geringe ashoogte. Mede hierdoor is de opbrengst van kleine windmolens relatief laag
De hoeveelheid energie in wind is evenredig met de derde macht van de snelheid van de wind. Hoe hoger de windturbine, hoe groter de windsnelheid ter plaatse van de ashoogte.

Tegenwoordig kunt u ook zelf ook het één en ander doen om energie op te wekken uit de wind. Sinds enkele jaren zijn er ook speciale windturbines voor klein gebruik.
Deze kleine windturbines kunt u thuis plaatsen, en leveren, net als zonnepanelen, groene stroom.
Om het optimale rendement uit windenergie te halen is het echter wel belangrijk om op een aantal punten te letten.
Laat u door een adviseur informeren over het toepassen van kleine windturbines